Wie zijn wij

Wij zijn Isabelle, Anne en Maaike en samen zijn we I AM. Al jaren werkzaam in de jeugdzorg en vanuit daar ook al geruime tijd in contact met leerkrachten en IB-ers binnen het onderwijs. Vanuit deze contacten krijgen we regelmatig terug dat het werken met de meldcode kindermishandeling vragen oproept. Wij signaleren dat er verschillende dilemma’s spelen bij het onderwijspersoneel. Zo horen we vaak terug dat er een spanningsveld is tussen het bespreken van zorgen en het behouden van de vertrouwensrelatie met ouders. Dit is voor ons de reden dat wij I AM zijn gestart.

Vanuit de ervaring die we hebben opgedaan met ons werk binnen verschillende scholen én de samenwerking die we hebben met Veilig Thuis, kunnen wij de vertaalslag maken tussen de meldcode en de praktijk waar leerkrachten dagelijks mee te maken hebben.

Binnen onze trainingen willen we u graag meenemen in het gebruik van de meldcode, aan de hand van de dilemma’s waar u als school tegenaan loopt.

 • Isabelle Sioen

  HBO Pedagogiek / Intervisor

  Trainer sociale vaardigheden

 • Anne Richir

  HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening

  Gecertificeerd trainer huiselijk geweld en kindermishandeling. Gecertificeerd Rots en Water Trainer.

 • Maaike Arnoldus

  HBO Pedagogiek / HBO Psychiatrisch verpleegkundige

  Ruime ervaring in het geven van trainingen en workshops.

Logo Trainers Huiselijk Geweld