Wie zijn wij

Wij zijn Anne en Maaike en samen vormen wij de basis voor I AM. We zijn beiden al jaren werkzaam in de jeugdzorg en vanuit daar ook al geruime tijd regelmatig te vinden binnen het onderwijs en de voorschool. Vanuit gesprekken met docenten, IB-ers en leerkrachten krijgen we regelmatig vragen over signalen van zorg die door hen worden opgepikt. Wij merken dat er verschillende dilemma’s spelen bij de onderwijsprofessionals. Zo horen we vaak terug dat er een spanningsveld is tussen het bespreken van de zorgen die zijn waargenomen en het behouden van de vertrouwensrelatie met ouders. Ook is de angst aanwezig dat de situatie erger wordt gemaakt wanneer de zorgen worden besproken. Dit is voor ons de reden dat wij I AM zijn gestart.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig en gelukkig opgroeien. Helaas is dat in de praktijk niet altijd aan de orde. Wij willen daar graag ons steentje in bijdragen, door professionals die dicht bij de jeugd staan van kennis te voorzien. Hoe rapporteer je de zorgen, zodat ze niet ‘verdwijnen'? Hoe bespreek je je zorgen met ouders/ kind op een open en nieuwsgierige manier? Wat kan je doen als je zorgen niet worden weggenomen? Door hier meer over te weten als professional, kan de zorg eerder worden aangepakt.

Om ondersteunend te zijn aan de IB-er en docenten, hebben wij een aantal trainingen opgezet gericht op het omgaan met deze zorgen. Dit richt zich aan de ene kant op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en aan de andere kant bieden wij trainingen over somberheid en depressie bij kinderen/ jongeren. Alle trainingen zijn op maat aan de wensen van uw organisatie aan te passen.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op!

 • Anne Richir

  HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening

  5 jaar werkervaring binnen de residentiele jeugdhulpverlening.
  10 jaar werkzaam als jeugdprofessional bij het CJG, o.a. binnen het basis- en voortgezet-onderwijs.
  Gecertificeerd trainer ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’.
  Gecertificeerd trainer ‘Rots en Water’.

 • Maaike Arnoldus

  HBO Pedagogiek / HBO Psychiatrisch verpleegkundige

  10 jaar werkervaring bij GGZ Jeugd.
  10 jaar werkzaam als jeugdprofessional bij het CJG, o.a. binnen het basis- en voorgezet-onderwijs.
  Gecertificeerd trainer ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’.
  Trainer somberheid/ depressie bij pubers.

Logo Trainers Huiselijk Geweld