Training en coaching op maat voor jouw school

  • - Signaleren van kleine en of grote zorgen
  • - Somberheid versus depressie
  • - De rol van eigen normen en waarden bij zorgen
  • - Gespreksvoering bij zorgen met ouder en/of kind
  • - Gebruik maken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • - Oefenen van (eigen) praktijksituaties
App picture