Training en coaching op maat voor jouw school

  • - signaleren van zorg
  • - gebruik maken van de meldcode kindermishandeling
  • - gespreksvoering bij zorgen met ouder en/of kind
  • - oefenen van (eigen) praktijksituaties
App picture